1 Joh 1: 5

God is licht en in Hem is geheel geen duisternis.

Je bent uitgenodigd voor de , 'Goed Nieuws dienst'

Elke zondag 10.00 uur

Welkom

Enjoy Life Church bestaat uit een enthousiaste groep gelovige mensen die zelf ervaren hebben dat het evangelie ‘blij en goed nieuws’ is. De zondagdiensten kenmerken zich dan ook als vreugdevol, blij en vol dankzegging. De diensten staan altijd in het teken van lofprijs & aanbidding. Ook wordt er altijd een bemoedigend, opbouwend woord van God gesproken. Elke dinsdagavond komen wij samen om te bidden en te delen vanuit de bijbel.

De naam ‘Enjoy Life Church’ is afgeleid van het Bijbelvers Johannes 10:10 waar Jezus tot het volk zegt: “De dief (satan) komt alleen maar om te stelen, te vermoorden en te vernietigen" Ik ben gekomen opdat zij (wij) leven zouden hebben en er ten volste van zouden genieten, in overvloed, tot het overstroomt. (Amplified Bible)

In de tijd waarin wij nu leven zijn heel veel mensen op zoek naar een oplossing voor alle problematiek. Niemand is in staat om een oplossing te bedenken, behalve God. Hij is een goede God 1 Joh 1: 5 God is Light, and there is no darkness in Him at all [no not in any way] (Amplified) en alleen Hij is in staat om mensenharten te veranderen. Dat heeft tot gevolg dat situaties en omstandigheden voor mens en maatschappij ten goede veranderen.

Rom 12: 1, 2 Paulus roept ons christenen op om ons leven te wijden aan God als een levend offer. En om ons denken; dat is: (zoals wij altijd gedacht en gedaan hebben) te veranderen om te ontdekken wat Gods wil is voor ons leven. En Gods wil is altijd het goede en beste voor ons mensen.

Onze boodschap 'de boodschap van Jezus Christus' is een levens veranderende boodschap, een overwinningsleven gebaseerd op de genade van God en op het geloof van jou. Je bent van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken. Wij bidden dat je de liefde en rust van God mag ervaren in je leven en kijken uit naar jouw komst!

Het bezoekers adres is:
Koningstraat 25
9101 LP Dokkum.

Vincentiuszaal
(Naast het nieuwe gemeentehuis)

Enjoy Life Church
Christelijke kerk Dokkum.
Friesland “Fryslân”