Joh 14: 6

Jesus answered Í am the way and the truth and life. No one comes to the Father exept trough Me.

Giften/donaties

Mocht u de Enjoy Llife Church en het werk wat wij doen willen ondersteunen door middel van een gift of een donatie dan is deze van harte welkom. Wij zullen deze gift of donatie gebruiken om uitvoering te geven aan de visie en doelstelling en verkondiging van Jezus Christus door de gemeente.

Wij willen in het bijzonder onze hartelijke dank uitspreken naar een ieder die ons het afgelopen jaar 2022 financieel hebben ondersteunt. Dat wij mogen bijdragen aan Gods plan om de wereld te bereiken is een voorrecht. Wij voelen ons dan ook zeer vereerd dat wij als ELC financieel daar ons steentje aan mogen bijdragen.

Op onderstaande rekeningnummer kunt u de gift of donatie overmaken.

Giften en donaties

NL 35 RABO 0157742474

t.a.v Enjoy Life Church

 

ANBI

De Enjoy Life Church is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting.

KvK
51648601

RSIN
8501.11.353