1 Joh 3: 2

Geliefden, IK wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Bijbelstudie

Bij voldoende belangstelling willen wij  in het najaar 2018  een nieuwe serie bijbelstudie geven in de Enjoy Life Church. Het thema voor de serie van acht lessen is: ‘Genade en geloof' Efeze 2: 8 Vanuit dit thema zullen verschillende onderwerpen behandeld worden, waaronder:

 •  Wie is God- Jezus- Heilige Geest
 •  Woord van God- (wat zegt het woord)
 •  Bekering- redding- verlossing
 •  Dopen- (kinderdoop-onderdompeling)
 •  Financiën 1
 •  Financiën 2
 •  Gemeente- (het lichaam van Christus) 1
 •  Gemeente- ( het lichaam van Christus)2
 •  Zaaien en oogsten 1
 •  Zaaien en oogsten 2
 •  Eeuwig leven

De studieavonden kunnen worden gehouden op de maandag of dinsdag avonden.
Deze bijbelstudie is uitstekend geschikt voor iedereen die het woord van God beter wil leren begrijpen.

Om u in de gelegenheid te stellen de sfeer te proeven, kennis te maken en of praktische vragen te stellen. Organiseren wij van tevoren een open informatieavond.

Hierin zal het programma kort toegelicht worden,. Kom dan gerust langs!

Neem gerust Familie, buren, kennissen, vrienden en andere belangstellenden mee voor dit fantastische levens veranderende.....      ‘Goed Nieuws’ ......onderwijs.

De Bijbelstudies beginnen om 20.00 en eindigen om 21.30
Om 19.30 zijn de deuren open en is de koffie of thee klaar.

LET OP!!!!

Mocht u willen dat wij bij u thuis komen om deze bijbelstudie te geven dan kunnen wij daar in nader overleg een programma voor opstellen. Onze  doelgroep is wel in de omgeving van Dokkum.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij de Bijbelstudie uitbreiden met meerdere onderwerpen.

Voor meer informatie 

Pastors Bertus en Hammie Dijkstra
bdijkstra@enjoylifechurch.nl
Tel 0519-720329
Mob 06-11767534

Studielocatie

ENJOY LIFE CHURCH
Gedempte Hantumervaart 6
Dokkum

Facebook: EnjoylifechurchDokkum.nl
Twitter: Enjoylifechurchdokkum

Bekijk de agenda voor de actuele tijden en dagen.

Je bent van harte welkom.

Gemeente bijbelstudie

Voor onze gemeenteleden hebben wij elke week een bijbelstudie. In deze studie komen diverse onderwerpen aan bod. Deze periode hebben wij twee onderwerpen waar wij dieper op in gaan. Wij laten ons leiden door de heilige Geest, wij geven God de ruimte om te bewegen.

Onderwerpen waar wij momenteel mee bezig zijn:

De  openbaring van de genade en 1 kor 12:8 de gaven van de heilige Geest

Openbarings gaven

Woord van wijsheid
Woord van kennis
Onderscheiden van geesten
Kracht gaven

Gave van geloof
Gave van genezingen
Werken van wonderen
Inspiratie, stemgave

Tongen
Vertaling van Tongen
Profetie