1 Joh 3: 2

Geliefden, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Bijbelstudie voor gevorderden

Naar aanleiding van veel belangstelling zijn wij in het najaar van 2021 begonnen met het geven van Bijbelstudielessen.

Bij voldoende belangstelling zijn wij bereidt naast de bestaande Bijbelstudies in het najaar van 2023 een nieuwe serie Bijbelstudielessen te gaan geven in de Enjoy Life Church. Te starten rond midden September.
Het thema voor de serie van lessen is: ‘Genade en geloof'  Efeze 2: 8 Vanuit dit thema zullen verschillende onderwerpen kunnen behandeld worden, waaronder:
Moeiteloze verandering.
De autoriteit van de gelovige.
Geest, ziel en lichaam.
God wil dat je gezond bent.
Balans tussen genade en geloof.
Afslag naar echt gebed.
Beperk God niet.
Hardheid van hart.

Deze studies worden behandeld naar aanleiding van onderwijs van de Charis Bible College van Andrew Wommack.

De studieavonden kunnen worden gehouden op de maandag of/en woensdag avonden.

Deze Bijbelstudies zijn uitstekend geschikt voor iedereen die het Woord van God beter wil leren begrijpen.
Waardoor u, zoals het Woord van God zegt: in 2 Petrus 1: 2 Genade zij u en vrede, in  overvloed, door de kennis van God en Jezus onze Heer. mag ontvangen.

Om u in de gelegenheid te stellen de sfeer te proeven, kennis te maken en of praktische vragen te stellen.                    Organiseren wij van tevoren een open informatieavond.

Het adres voor de informatieavond is: Prof U Huberstraat 2A 9101 CJ te Dokkum.

Mochten er mensen zijn die ook graag deze studies alsnog zouden willen volgen. Dan geven we de gelegenheid u opnieuw aan te melden voor een informatie avond.

Hierin zal het programma kort toegelicht worden, kom dan gerust langs!

Neem gerust Familie, buren, kennissen, vrienden en andere belangstellenden mee voor dit fantastisch levens  veranderend.....    ‘Goed Nieuws’ ......onderwijs.

De Bijbelstudies beginnen om 20.00 en eindigen om 21.30
Om 19.30 zijn de deuren open en is de koffie of thee klaar.

Naar gelang belangstelling passen wij het adres aan waar wij deze studies gaan houden. Dat zal in ieder geval in Dokkum zijn.

Op maandag 27 september 2021 zijn we gestart met het onderwerp: 'Geest, ziel en lichaam'
Deze studie werd gegeven in 4 studie avonden en heeft om de week plaatsgevonden.

Daarna zijn we verder gegaan met de studie Moeiteloze verandering.
Met deze studie zijn we nog steeds bezig en wordt voortdurend uitgebreid.

LET OP!!!!

Mocht u willen dat wij bij u thuis komen om deze 'Geest, ziel en lichaam' Bijbelstudie te geven dan kunnen wij daar in nader overleg een programma voor opstellen. Onze  doelgroep is wel in de omgeving van Dokkum.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij de Bijbelstudie uitbreiden met meerdere zoals hier boven voorgestelde onderwerpen.

Voor meer informatie 

Voorgangers: Bertus en Hammie Dijkstra
Mail adres: bdijkstra@enjoylifechurch.nl
Mob: 0611767534
Mob: 0630705840
Naam: ENJOY LIFE CHURCH

Facebook: EnjoylifechurchDokkum.nl
Twitter: Enjoylifechurchdokkum

Bekijk de agenda voor de actuele tijden ten aanzien van onze zondagdiensten.

Iedereen is van harte welkom.

Bijbelstudie voor beginners

Voor iedere belangstellende die weinig of niets van het Woord van God begrijpt of er nooit in onderwezen is, hebben wij een beginners cursus. Om te ontdekken wie God is en wie Jezus is en wie de Heilige Geest is.

En wat het betekent voor ons als mens om God als de drie-eenheid te mogen leren kennen en wat het  voor ons als mens betekent om eeuwig te leven.

Deze studie is een geweldige opstap om God als een liefdevolle Vader te mogen zien die oog voor jou/u heeft. Omdat HIJ wil dat iedereen gered zal worden om voor eeuwig bij HEM te mogen zijn.

Deze studies zijn gerelateerd aan het onderwijs van Charis Bible College van Bijbelleraar Andrew Wommack

Mocht jij/u belangstelling hebben voor deze studie dan kan er contact opgenomen worden via de mail, telefonisch of door gewoon langs te komen.

Mail: bdijkstra@enjoylifechurch.nl
Mob: 06 11767534
Mob: 06 30705840
Prof.U.Huberstraat 2A

 

 

 

Gemeente bijbelstudie

Voor onze gemeenteleden hebben wij elke week een Bijbelstudie, in deze studie komen diverse onderwerpen aan bod.

Deze winter periode hebben wij het onderwerp: 'Openbaring van Jezus Christus' waar wij dieper op in gaan. Wij laten ons leiden door de Heilige Geest, wij geven God de ruimte om te bewegen.

Wij danken God voor wijsheid en inzicht om te mogen ontdekken wat Gods plan is voor de toekomst.