1 Joh 3: 2

Geliefden, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Bijbelstudie voor gevorderden

Naar aanleiding van veel belangstelling zijn wij in het najaar van 2021 begonnen met het geven van Bijbelstudielessen.

Met deze Bijbelstudie lessen zijn we nog steeds bezig en deze worden weer uitgebreid met de onderwerpen zoals hieronder omschreven.

Bij voldoende belangstelling zijn wij bereidt naast de bestaande Bijbelstudies in het voorjaar van 2024 een nieuwe serie Bijbelstudielessen te gaan geven in de Enjoy Life Church.

Eventueel te starten rond midden Februari of in de najaar, en wel te weten midden September.
Het thema voor de serie van lessen is: ‘Genade en geloof'  Efeze 2: 8 Vanuit dit thema zullen verschillende onderwerpen kunnen behandeld worden, waaronder:

Geest, ziel en lichaam.                  8 Lessen
Moeiteloze verandering.              15 Lessen
Gaven van de Geest.                     9 Lessen
De Wapenrusting.                          8 Lessen
Hardheid van hart.                       11 Lessen
In deze studies zijn de onderwerpen als hieronder beschreven behandeld.
De autoriteit van de gelovige.
God wil dat je gezond bent.
Balans tussen genade en geloof.
Afslag naar echt gebed.
Beperk God niet.

Deze studies worden behandeld naar aanleiding van onderwijs van de Charis Bible College van Andrew Wommack.

De studieavonden kunnen worden gehouden op de maandagavond om de week of/en woensdag avond ook om de week.

Deze Bijbelstudies zijn uitstekend geschikt voor iedereen die het Woord van God beter wil leren begrijpen.
Waardoor u, zoals het Woord van God zegt: in 2 Petrus 1: 2 Genade zij u en vrede, in  overvloed, door de kennis van God en Jezus onze Heer. mag ontvangen.

Om u in de gelegenheid te stellen de sfeer te proeven, kennis te maken en of praktische vragen te stellen.                    Organiseren wij van tevoren een open informatieavond.

Het adres voor de informatieavond is: Prof U Huberstraat 2A 9101 CJ te Dokkum.

Mochten er mensen zijn die ook graag deze studies alsnog zouden willen volgen. Dan geven we de gelegenheid u opnieuw aan te melden voor een informatie avond.

Hierin zal het programma kort toegelicht worden, kom dan gerust langs!

Neem gerust Familie, buren, kennissen, vrienden en andere belangstellenden mee voor dit fantastisch levens  veranderend.....    ‘Goed Nieuws’ …onderwijs.

De Bijbelstudies beginnen om 20.00 en eindigen om 21.30
Om 19.30 zijn de deuren open en is de koffie of thee klaar.

Naar gelang belangstelling passen wij het adres aan waar wij deze studies gaan houden. Dat zal in ieder geval in Dokkum zijn.

Op maandag 27 september 2021 zijn we gestart met het onderwerp: 'Geest, ziel en lichaam'
Deze studie werd gegeven in 4 studie avonden en heeft om de week plaatsgevonden.

Daarna zijn we verder gegaan met de studie Moeiteloze verandering.
Met deze studie zijn we nog steeds bezig en deze wordt voortdurend uitgebreid.
De studies die wij het afgelopen jaar hebben gevolgd zijn:
De autoriteit van de gelovige.
Balans tussen genade en geloof.
God wil dat je gezond bent
Gaven van de Geest.
De wapenrusting.
Momenteel zijn we bezig met 'hardheid van hart'.

LET OP!!!!

Mocht u willen dat wij bij u thuis komen om deze 'Geest, ziel en lichaam' Bijbelstudie te geven dan kunnen wij daar in nader overleg een programma voor opstellen. Onze  doelgroep is wel in de omgeving van Dokkum.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij de Bijbelstudie uitbreiden met meerdere zoals hier boven voorgestelde onderwerpen.

Voor meer informatie 

Voorgangers: Bertus en Hammie Dijkstra
Mail: bdijkstra@enjoylifechurch.nl
Mob: 0611767534
Mob: 0630705840
Naam: ENJOY LIFE CHURCH

Facebook: EnjoylifechurchDokkum.nl
Twitter: Enjoylifechurchdokkum

Bekijk de agenda voor de actuele tijden ten aanzien van onze zondagdiensten.

Iedereen is van harte welkom.

Bijbelstudie voor beginners

Voor iedere belangstellende die weinig of niets van het Woord van God begrijpt of er nooit in onderwezen is, hebben wij een beginners cursus. Om te ontdekken wie God is en wie Jezus is en wie de Heilige Geest is.

En wat het betekent voor ons als mens om God als de drie-eenheid te mogen leren kennen en wat het  voor ons als mens betekent om voor eeuwig te leven.

Deze studie is een geweldige opstap om God als een liefdevolle Vader te mogen zien die oog voor jou/u heeft. Omdat HIJ wil dat iedereen gered zal worden om voor eeuwig bij HEM te mogen zijn.

Deze studies zijn gerelateerd aan het onderwijs van Charis Bible College van Bijbelleraar Andrew Wommack

Mocht jij/u belangstelling hebben voor deze studie dan kan er contact opgenomen worden via de mail, telefonisch of door gewoon langs te komen.

Mail: bdijkstra@enjoylifechurch.nl
Mob: 06 11767534
Mob: 06 30705840
Prof.U.Huberstraat 2A

 

 

 

Gemeente bijbelstudie

Voor onze gemeenteleden hebben wij om de week een Bijbelstudie, in deze studie komen diverse onderwerpen aan bod.

Deze winter periode hebben wij het onderwerp: 'Openbaring van Jezus Christus' waar wij dieper op in gaan. Wij laten ons leiden door de Heilige Geest, wij geven God de ruimte om te bewegen.
Deze studie wordt ondersteunt met video's via You Tube van Wim Grandia.

Wij danken God voor wijsheid en inzicht om te mogen ontdekken wat Gods plan is voor de toekomst.

Wij zijn op 10 Okt 2023 begonnen met een nieuwe groep trouwe bezoekers in de gemeente met de Bijbelstudie van ''Geest ziel en lichaam.' Na deze studie zijn we verder gegaan met de studie 'Moeiteloze verandering welke bestaat uit 14 lessen.