2 Cor 6: 18

En IK zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige.

De gemeente

Enjoy Life Church bestaat uit een enthousiaste groep gelovige mensen die zich bewust zijn van de afhankelijkheid van God.

De gemeente laat zich leiden door Gods Heilige Geest en we zijn ontzettend dankbaar voor de genade van God voor de mensheid.

Jezus stierf aan het kruis in opdracht van de Vader. Hij gaf Zijn Geest, niemand heeft het van Hem genomen. Hij gaf Zijn Geest. Lukas 23: 46 En Hij heeft al onze zonden en die van de gehele wereld op zich genomen.

Door Zijn striemen zijn al onze ziekten gedragen. Jesaja 53: 4 en 1 Petrus 2: 24

Jezus is opgestaan uit de doden en Hij leeft!

“Christelijke kerk Dokkum Enjoy Life Church.”

Over de voorgangers

Wij, Bertus en Hammie Dijkstra willen ons graag aan jou voorstellen, 24 jaar geleden zijn wij ingestapt in het plan dat God klaar had liggen voor ons leven. Vanaf dat moment is ons leven compleet veranderd. God heeft ons huwelijk volledig hersteld en ook onze financiën hebben een drastische positieve wending meegemaakt. God heeft ons een bediening gegeven van leiderschap.

Wij hebben God mogen leren kennen als een liefdevolle Vader. God staat op de eerste plaats in ons leven. Onze zekerheid is dat wij Hem steeds beter mogen leren kennen en ons verlangen is dat wij dit kunnen delen met andere mensen. Wij kijken er naar uit dat jij onze diensten en of studies vrijblijvend komt bezoeken en bidden dat jij een ervaring mag hebben met de levende God en Jezus Christus.

BH

Onze visie

Wij zijn: Een gemeente die openstaat om mensen te ontvangen die gevormd willen worden door het Woord van God. En die zich willen laten leiden door de kracht van de Heilige Geest. Mensen te onderwijzen in het Woord dat de potentie in zich heeft om mensenlevens te veranderen. Mensen te laten delen in de vreugde en vrijheid die God ons heeft gegeven in Christus Jezus.

Wij zijn een gemeente die groeit in kracht en eenheid, vol van de Heilige Geest. Die onwankelbaar – standvastig is in de beloften van God. Een gemeente die in lofprijs en aanbidding uitbreekt. Een gemeente die verfrissing, vervulling en manifestatie in geloof meemaakt als nooit te voren. Een gemeente om met elkaar te bouwen omdat dit een verlangen is van een ieder gemeentelid. (God en Zijn gemeente te dienen) Die van toegevoegde waarde is voor Dokkum en omgeving. Met een gezamenlijk verlangen om de glorie van God gemanifesteerd te zien in de gemeente en daar buiten. Waarin een ieder lid zichzelf opbouwt in het allerheiligst geloof Ef 4: 16 en elkaar opbouwt in liefde.

Een gemeente waar wij trots op zijn om daar bij te horen. Daarom staan wij open om een ieder die een verlangen heeft om God te ontmoeten daarin te begeleiden met woord en daad en gebed. Jezus Christus is de enige weg tot de Vader. Jezus is de middelaar en Hij is de enige weg tot behoudenis. En wij mogen een stuk gereedschap zijn in Zijn hand om mensen te bereiken.

Wij geloven

 • In God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 • Dat de bijbel Gods woord is, aan de mens gegeven.
 • Dat God trouw is aan Zijn woord.
 • Dat Jezus Christus aan het kruis stierf en daarmee onze zonden, ziekten, smarten en armoede heeft gedragen! Hij is opgestaan en leeft.
 • In het nieuwe verbond dat God heeft gesloten met de mens in Christus Jezus.
 • Dat God de mensheid met Zichzelf heeft verzoend door zijn genade en hun overtredingen niet meer toerekent.
  Dat wij vervuld zijn met en gedoopt zijn in de Heilige Geest van God.
 • Dat de onbeperkte wijsheid van God in ons is door de Heilige Geest.
 • Dat wij een nieuwe schepping zijn.
  Dat wij als geestmens geboren zijn, naar Zijn beeld en in Zijn gelijkenis.
 • Bekering en doop.
 • Dat God voor ons is en niet tegen ons.
 • Dat God voor ons als Zijn kinderen, hemels leven op aarde wil.

Wat God jou aanbiedt:

 • Redding
 • Herstel
 • Rust
 • Vrede
 • Voorspoed
 • Gezondheid
 • Vreugde
 • Overvloed van goed leven

Wat kunnen wij als gemeente jou bieden:

 • Zondagsdiensten met lofprijs en aanbidding
 • Onderwijs en studie
 • Woord en gebed
 • Gezellig samenzijn
 • Vriendschap